دیالکتیک یک نافیلسوف

باید تکلیف خود را با بعضی چیزها روشن کرد

دیالکتیک یک نافیلسوف

باید تکلیف خود را با بعضی چیزها روشن کرد

اینجا مجموعه ای از اندیشه های یک نافیلسوف معمولی را خواهید خواند. از نظر دادن دریغ نکنید...
نکته: مطالب این وبلاگ حتما با ذکر منبع یا نام نویسنده هستند؛ پس مالکیت مطالبی که بدون ذکر منبع آمده مربوط به همین وبلاگ میباشد:)
اینستاگرام: daily_dialectic

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

در این بخش می خواهم به موضوعات "فرا اخلاق" و "اخلاق هنجاری" بپردازم. مباحث در واقع هم زیرمجموعه فلسفه اخلاق است و هم به نحله های مختلف اخلاقی در دنیا خواهد پرداخت.

منبعی که برای این قسمت مد نظر من است کتاب "درس گفتارهایی در فلسفه اخلاق" نوشته دکتر سروش دباغ، انتشارات صراط می باشد.


=======================================


دریافت فایل
عنوان: بخش اول خلاصه کتاب درس گفتارهایی در فلسفه اخلاق
حجم: 381 کیلوبایت
توضیحات: خلاصه بخش اول کتاب "درس گفتارهایی در فلسفه اخلاق".
کلیات فرااخلاق و بررسی اخلاق وجود شناختی، معرفت شناختی و دلالت شناختی. همچنین با آرای علامه طباطبایی ره در این باب آشنا خواهید شد.

در فرااخلاق از منظری بحث بر سر اینست که آیا خوبی و بدی یا درستی و نادرستی در عالم خارج چگونه وجود دارند؟ آیا مثل درک ما از رنگ ها هستند یا مثل درک ما از دیگر ویژگی های طبیعی مثل لذت یا مانند بسیاری از مفاهیم بصورت شهودی درک می شوند؟

از منظری دیگر بحث اینست که آیا گزاره های اخلاقی قابل ارزش گزاری درست و غلط هستند یا مانند گزاره های عاطفی فقط حسی را بیان میکنند که درستی و غلطی ندارد.

بحث از دلالت شناسی و اینکه معنای گزاره های اخلاقی بر چه چیزهایی دلالت میکند بحث دیگر فلسفه اخلاق است.

کلا این ها بحث هاییست که هر کسی باید آن ها لااقل برای خود حل کند و تکلیف خود را با آن ها روشن نماید.


===========================================================


دریافت فایل
عنوان: بخش دوم خلاصه کتاب درس گفتارهایی از فلسفه اخلاق
حجم: 396 کیلوبایت
توضیحات: خاص گرایی اخلاق - نظریات دنسی درباره وابستگی داوری های اخلاقی به سیاق

آیا می توان قواعد کلی برای داوری تمام شرایط و اتفاقات عالم داشت؟ بنظر دنسی این کار به صورت مطلق ممکن نیست اما بالقوه چرا!


===========================================================


دریافت فایل
عنوان: بخش سوم خلاصه کتاب درس گفتارهایی در فلسفه اخلاق
حجم: 312 کیلوبایت

توضیحات: ریچارد هیر فیلسوف انگلیسی و تجویز گرایی اخلاقی به این معنا که معتقد بود می توان با یک سری ملاک های صوری به قضاوت های اخلاقی کلی و تجویزی رسید....


===========================================================


دریافت فایل
عنوان: بخش چهارم خلاصه کتاب درس گفتارهایی در فلسفه اخلاق
حجم: 274 کیلوبایت

درباره خطای مکی. او معتقد بود که مردم در داوری های اخلاقی خود یک پیشفرض دارند. آن ها بصورت پیشفرض خوبی و بدی و کلا ویژگی های اخلاقی را موجود می دانند و حال آنکه این ها وجود ندارند. پس او معتقد بود همیشه یک خطا در داوری ها هست.

پاسخی که مک داول به او میدهد بر اساس یک نوع وجود برای ویژگی های سبک اخلاقی است که به کیفیات ثانوی معروف است. وجود کیفیاتی مانند رنگ ها و بو ها و ... .


===========================================================


دریافت فایل
عنوان: بخش پنجم خلاصه کتاب درس گفتارهایی در فلسفه اخلاق
حجم: 261 کیلوبایت

توضیحات: در این بخش آرای شهودگرایان درباره احکام اخلاقی بررسی می شود. "مور" بر این باور بود که همانطور که مقدمات هر استدلالی نهایتا باید بر یک اصل غیر استدلالی و اصطلاحا شهودی بنا شود، و استدلال در مقدمات تا ابد نمتواند ادامه دار باشد؛ پس این را درباره احکام اخلاقی نیز می توان تسری داد.

"راس" که قهرمان شهود گرایی است هفت اصل شهودی اخلاقی را تبیین کرد و معتقد بود در شرایط مختلف میتوان با شهود به این هفت اصل اساسی به قضاوتی درست رسید.


===========================================================


دریافت فایل
عنوان:
بخش ششم خلاصه کتاب درس گفتارهایی در فلسفه اخلاق
حجم: 305 کیلوبایت

توضیحات: این بخش بسیار شیرین و جالب درباره اخلاق مربوط می شود به عاطفه گرایی اخلاقی. هیوم را که پدر شکاکیت فلسفی در دنیاست پدر معنوی این نوع خاص از اخلاق گرایی میدانند. حلقه وینی و کتاب مقدسشان "تراکتاتوس" نوشته ویتگنشتاین و گزاره هایی که نهایتا توسط "ای جی ائر" درباره عاطفه گرایی اضافه شد سیر بیسار جالبی در تاریخ فلسفه اخلاق است. ضمن اینکه خود این بحث بسیار زیباست و فرق بین معرفت بخشی گزاره های بی معنا و گزاره های مهمل بسیار جالب توجه است.


===========================================================


دریافت فایل
عنوان: بخش هفتم خلاصه کتاب درس گفتارهایی در فلسفه اخلاق
حجم: 316 کیلوبایت
توضیحات: در این بخش با رابطه دین و اخلاق آشنا می شویم. آیا دین مبتنی بر اخلاق است یا بر عکس اخلاق مبتنی بر دین است؟ آیا می توان دیندار نبود اما اخلاقی زندگی نمود؟ آیا می توان دیندار بود و اخلاقی زندگی نکرد؟ جایگاه دستورات الهی در ادیان ابراهیمی در تشخیص درستی و نادرستی اعمال چیست؟ حسن قبح، ذاتی است یا نه؟

===========================================================

اخلاق هنجاری

===========================================================


دریافت فایل
عنوان:  بخش هشتم خلاصه کتاب درس گفتارهایی در فلسفه اخلاق
حجم: 278 کیلوبایت
توضیحات: در این بخش اولین مذهب اخلاق هنجاری کتاب را مورد بررسی قرار داده ایم. اخلاق وظیفه گرا و انواع آن به صورت مختصر توضیح داده شده اند. اخلاق وظیفه گرای عمل محور و قاعده محور.
همچنین مختصری درباره فلسفه کانت و بخصوص آن هایی که مربوط به نقد عقل عملی و درواقع اخلاق کانتی هستند در اینجا بحث شده و لذا اخلاق قاعده محور عقل گرا به صورت تفصیلی تر بیان شده است.

===========================================================


دریافت فایل
عنوان: بخش نهم خلاصه کتاب درس گفتارهایی در فلسفه اخلاق
حجم: 329 کیلوبایت

توضیحات: در این قسمت از کتاب، نتیجه گرایی (پیامدگرایی) اخلاقی مورد بررسی واقع شده. خودمحوری روان شناسانه و خود محوری هنجاری بصورت مجمل تر و فایده گرایی بصورت کامل تر بررسی شده. در فایده گرایی با توجه به نتایجی که محتمل می باشد، عملی اخلاقی تر است که متضمن بیشترین مقدار لذت و کمترین مقدار رنج و الم باشد. لذت های دانی و عالی نیز در همین بخش توضیح داده شده....